Chyba
 • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1042

HNVRS program 2014

Vážení spoluobčané,
my kandidáti našeho hnutí HNVRS se na Vás obracíme v souvislosti s nadcházejícími volbami do zastupitelstva městské části Brno-Slatina ve dnech 10.-11. října tohoto roku. V minulosti jsme se vždy pravidelně zúčastňovali všech voleb do obecního zastupitelstva, do roku 2010 pod názvem „Sdružení nezávislých kandidátů za všestranný rozvoj Slatiny“ a od komunálních voleb v r. 2010 už jako „Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny“.

Chceme pokračovat v ještě kvalitnější práci pro všechny občany Slatiny tak, jak jsme ji započali v roce 1998, kdy jste zvolili 5 našich kandidátů do obecního zastupitelstva, při volbách v roce 2002 jsme Vaší zásluhou získali nejvyšší počet hlasů ze všech stran ve Slatině. Po komunálních volbách v roce 2006 jsme měli své 2 zástupce nejen v obecním zastupitelstvu ,ale i v sedmičlenné radě městské části Brno-Slatina a v minulých volbách v r. 2010 jsme s ještě lepším výsledkem (3 naši členové v obecním zastupitelstvu a 2 naši členové v radě městské části Brno-Slatina) pokračovali v úspěšné práci pro Slatinu.

Aktivní prací v zastupitelstvu a v radě naší městské části se tak dlouhodobě podílíme na správném a kvalitním fungování, čistotě, pořádku a zvelebování naší
městské části. Naši členové aktivně pracují ve všech komisích při RMČ a v obecním zastupitelstvu a mimo to se také staráme o smysluplné využití volného času našich dětí a mládeže ve sportovních oddílech SK Slatina, přinesli jsme pro Slatinu úspěšné Farmářské trhy ve Slatině, které organizujeme již druhým rokem, stáli jsme také u zrodu velmi úspěšného projektu Slatinské kulturní léto, naši členové se také podílejí na fungování divadla J.K. Tyla a dalších zájmových spolků.

 

PRO SLATINU : kvalitní, dostupné a moderní bydlení

 • Chceme udržet nájemné na nejnižší možné úrovni
 • Pro lepší bydlení pokračovat v regeneraci a revitalizaci bytových domů
 • Chceme zvýšit příspěvky občanům na modernizaci bytových jader
 • Investovat vybrané nájemné zpět do modernizace obecních bytových domů
 • Investice do sociálního bydlení zejména pro matky s dětmi, dětských hřišť
 • Podpoříme další investice do údržby a oprav chodníků a komunikací včetně lokalit Slatinka a Černovičky

 

PRO SLATINU : klidnou a bezpečnější

 • Spoluprací s Policií ČR, Městskou policií a vedením škol ve Slatině chceme zvýšit bezpečnost občanů Slatiny a eliminovat vandalismus
 • Pomůžeme dokončit kamerový systém v nejvíce problémových částech Slatiny.
 • Podpoříme zbudování osvětlených bezpečných přechodů pro chodce

 

PRO SLATINU : zlepšení dopravy

 • Budeme usilovat o dokončení projektu a realizaci samostatného dálničního nájezdu na dálnici D1 z „černovické terasy“ a tím snížit dopravní zatížení naší městské části.
 • Budeme prosazovat řešení dopravního provozu na Přemyslově náměstí včetně zřízení nových parkovacích stání
 • Chceme prosadit vybudování obchvatu Slatiny a odklonit tak dopravu z centra Slatiny
 • Společně prosadíme realizaci oprav chodníků a komunikací v lokalitě Černovičky

 

PRO SLATINU : lepší životní prostředí

 • Usilujeme o kvalitní údržbu stávající zeleně a okrasných dřevin v naší městské části s maximálním využitím Technických služeb Slatina, vč. pravidelného úklidu chodníků a obslužných komunikací.
 • Podpoříme zbudování dalších parků a hřišť na plochách k tomu určených
 • Zasadíme se o rekonstrukci dětských hřišť v zónách bydlení ve Slatině
 • Budeme iniciovat zvýšení počtu kontejnerů na tříděný komunální odpad

 

PRO SLATINU : kvalitní kulturu

 • Slatinské kulturní léto, které jsme do Slatiny přinesli, budeme i nadále podporovat a iniciovat rozšíření a zkvalitnění jeho programu
 • Farmářské trhy ve Slatině, které jsme ve Slatině zakládali a pravidelně je pořádáme, rozšíříme jejich četnost, sortiment a kvalitu
 • Chceme zvýšit finanční podporu všech neziskových organizací pro zájmové a volnočasové aktivity dětí a mládeže a ještě více podpoříme činnost tradičního divadla J.K.Tyla ve Slatině, kde také aktivně působíme
 • Zasadíme se o realizaci nového kulturního sálu ve Slatině
 • Budeme prosazovat více finančních prostředků pro seniory v Klubu důchodců

 

PRO SLATINU : sport a volný čas

 • Aktivně podporujeme projekty pro sportovní využití lokality „Skalky“ nad ul. Hviezdoslavova pro volnočasové aktivity slatinských dětí a mládeže
 • Budeme prosazovat další napojení Slatiny na cyklostezky v městě Brně již zbudované, nebo v nejbližší době připravované, včetně napojení na sousední městské části a okolní cyklotrasy.
 • Ve spolupráci se sportovním klubem SK Slatina s více jak 400 členy, v jehož vedení máme své členy, budeme i nadále věnovat větší prostor dětem a mládeži

 

PRO SLATINU : investice a rozvoj

 • Pro naši městskou část budeme pokračovat v zajišťování prostředků na rozvoj ze zdrojů jakými jsou např. město Brno, Jihomoravský kraj , státní rozpočet i EU
 • Získané prostředky budou použity na zkvalitnění života občanů Slatiny

 

PRO SLATINU : kvalitní školství

 • Prosazujeme zachování obou základních škol a zvýšíme finanční prostředky na zabezpečení jejich kvalitního provozu
 • Ještě ve větší míře podpoříme ty neziskové organizace, které se pravidelně starají o děti a jejich volnočasové aktivity
 • Budeme prosazovat i nadále zvýšení počtu míst v mateřských školkách

 

VOLTE ty, které znáte. VOLTE ty, kteří pro Slatinu opravdu něco prospěšného dělají.

VOLTE č. 2 kandidáty HNVRS

www.hnvrs.cz (HNVRS, Tuřanka 1, 627 00 Brno-Slatina)