Rozhovor s ing. Václavem Klajsnerem (HNVRS)

Na chvíli jsem poseděl s předsedou strany „Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny ing. Václavem Klajsnerem, abych mu před blížícími se volbami položil pár otázek.

 

Pane Klajsnere, vaše Hnutí zřejmě nepatří mezi marketinkové strany, které vznikly v posledním období?

top09 nebo VVV naší městské část Brno-Slatina se s úspěchem etablujeme již 4. volební období a jediný rozdíl je ten, že jsme v letošním roce ,oproti minulosti, registrovali naše sdružení nezávislých kandidátů jako politické hnutí na ministerstvu vnitra ČR s názvem : „Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny“.Oproti minulým létům se tedy změnil pouze název a proběhla řádná registrace.

Pro současné blížící se volby máte na co navázat?

Při vší skromnosti mohu doložit výsledky z uplynulých třech volebních období, kdy před dvanácti lety po volbách do obecního zastupitelstva v roce 1998 občané Slatiny zvolili 5 našich kandidátů do obecního zastupitelstva, při volbách v roce 2002 jsme získali nejvyšší počet hlasů ve Slatině a po minulých komunálních volbách v roce 2006 naši dva kandidáti Jan Čech spolu se mnou byli zvoleni nejen do obecního zastupitelstva naší městské části Brno-Slatina, ale také oba dva úspěšně pracují v sedmičlenné radě městské části Brno-Slatina.

Pod vašim názvem máte logo duhy. Má to představovat nějakou symboliku?

To určitě ano. Jednak duha symbolizuje konec pochmurného počasí (slota, nečas), kdy se projasňuje obloha a začíná svítit slunce a za druhé nejsme jako ostatní politické subjekty, kdy zastoupení velkých stran v regionech jsou centrálně řízena a poslouchají jen direktivy svých nadřízených stranických vedení. Duha je spektrum barev, to znamená, že jsme ochotni a připraveni naslouchat všem dobrým myšlenkám, pocházejícím z různých spekter politických stan, kandidujících ve Slatině s jedinou podmínkou, že budou přínosem pro slatinské občany.

Jak zvládáte předvolební agitaci? Co takhle opékání selátka, hudební produkce, či proslovy současných či bývalých státníků?

Naše možnosti jsou, na rozdíl od všech kandidujících velkých stran značně omezeny. Bohužel, nebo snad bohudík nedisponujeme takovými finančními prostředky na volební kampaň, které se v mnoha případech pohybují od 50 do 150 tisíc korun. Jednak nám to připadá v současné době šetření značně neekonomické a za druhé občané Slatiny by se snad neměli kupovat penězi, lacinými gesty a dárky všeho druhu. Některé politiky vidíte něco dělat jen pár týdnů před volbami, a to my nechceme. Přesto jsme v rámci nám vyčleněnému časovému prostoru na Přemyslově náměstí využili jiné možnosti a to domácí zabíjačky, kterou pořádáme dne 8. a 9.10. na Spartaku, kde chceme realizovat neformální předvolební mítink s tradiční zabijačkou a drobným občerstvením. Vše v rámci našich možností. Vždyť veškeré provozní náklady a reklamní akce si na rozdíl od jiných hradíme ze své kapsy, příspěvků svých členů.

Prohlížel jsem si některé webové stránky vašich konkurentů a vůbec kampaň, kterou vedou, ale nikde jsem nenašel snahu nebo úmysl vést dialog z občany Slatiny na jejich přání, připomínky, dotazy. Co na to říkáte­?

Myslím si, že naslouchat občanům je prvořadou povinností nás, kteří chceme realizovat jejich přání, být jim nápomocni, řešit jejich každodenní problémy a starosti. Pokud nerealizujete takto komunální politiku, tak je to špatně.

Co se vám za uplynulé období povedlo a co chcete ještě ve Slatině zlepšit ?

To co se nám za poslední volební období podařilo ve Slatině zlepšit vidí naši občané denně a na každém kroku. Poctivou prací v sedmičlenné radě městské části Brno-Slatina (RMČ zasedá pravidelně každých 14 dní) se také nám podařilo v oblasti bydlení regenerovat bytové domy na ul. Kroměřížské a Rousínovské a to s předstihem o dva roky, přičemž vybrané nájemné z bytů ve vlastnictví naší obce se vždy vracelo do fondu oprav těchto domů. Při tom všem se nám podařilo udržet nájemné na jedné z nejnižších úrovní v rámci města Brna a pro příští rok jsme nájemné ponechali na stejné úrovni jako letos. Co se týče investic do Slatiny pomohli jsme z fondů EU pro Slatinu zajistit čerpání zhruba 40 mil. Kč a z dotací města Brnapro Slatinu „přiteklo“ asi 65 mil. Kč, vč. dotace pro nové hasičské auto našich slatinských hasičů. V rámci sestaveného rozpočtu naší městské části jsme uvolňovali finance pro naše sportovce, činnost Klubu důchodců, divadlo J.K. Tyla, volnočasové aktivity sdružení Fantazie a ostatní. Podařilo se také opravit školská zařízení, zregenerovat panelové sídliště a vybudovat nová dětská hřiště. O něco bezpečněji se budou moci cítit naši občané – zřizujeme kamerový systém ve Slatině a problémových lokalitách, první kamery již pracují v okolí pivnice LasPegas, také běží formou SMS infosystém pro naše občany. Co se týče našich slatinských škol podařilo se zajistit 23 mil. Kč na rekonstrukci špatného stavu ZŠ Jimomoravské nám. V mateřských školách přibylo 25 nových míst pro naše děti a zřídili jsme nová dětská hřiště na ul. Kikerleho a Bučovické. Na poli kulturním jsme uvedli v život a založili projekt pravidelných hudebních koncertů na slatinském náměstí od května do září :“Slatinské kulturní léto“.Nadále podporujeme a ve spolupráci s SK Slatina sponzorujeme tradiční „Slatinské hody“. Pro zlepšení dopravy ve Slatině jsme zahájili územní řízení pro vybudování obchvatu Slatiny a také práce na koncepci parkování na našem sídlišti. Abychom se nechlubili i cizím peřím, je jasné, že vše co se nám podařilo není čistě jen práce našich dvou zastupitelů a radních, ale podařilo se nám to i s přispěním našich koaličních partnerů, za což jim patří náš dík.

To co chceme zlepšit ve Slatině je ještě mnoho a máme vše detailně popsáno v našem volebním programu na roky 2010-2014, který je zde na našem webu a každý jej bude mít ve formě letáčku ve schránce doma.

Co oblast sportu, ke které máte hodně blízko ?

Je pravdou, že ke sportu a kultuře má naše „Hnutí“ hodně blízko. Vsadili jsme na mládež a hodně našich kandidátů ve svém volném čase pracuje intenzivně s naší slatinskou mládeží v rámci sportovníko klubu SK Slatina ,který má 6 sportovních oddílů (kopaná,tenis,stolní tenis,kulturistika,běžecké lyžování, cvičení ČASPV) ať už jako trenéři, funkcionáři nebo aktivní spotovci. Staráme se tak o smysluplně využitý volný čas naší mládeže a utužení jejich kondice a zdraví při aktivním sportu. V minulém volební období jsme založili sportovní komisi při zastupitelstvu MČ Slatina, která pravidelně pracuje pro rozvoj sportovních aktivit ve Slatině. V rámci cyklostezek jsme jako hlavní tahouni za Slatinu byli u toho, když se tvořil „generel cyklistické dopravy v městě Brně“ a zasadili se o to, že Slatina bude v rámci tohoto generelu začleněna a napojena na okolní síť cyklostezek nejen v rámci města Brna. Já osobně jsem aktivní sportovec , jsem předsedou SK Slatina, aktivně hraji fotbalovou „brněnskou ligu starších pánů“za mužstvo SK Slatina a rekreačně běhám silniční vytrvalecké běhy nebo v zimě na běžkách.

V tomto dalším volebním období chceme prosadit již naplánovaný nový sportovní areál v lokalitě tzv. Skalky, kde se neobejdeme bez pomoci města Brna a dotací ze státního rozpočtu.